شرکت نرم افزاری بهپردازان  1. ((اهداف گروه يورو استار))
    مديريت گروه معتقد است که موفقيت صنعت ساختمان در ايران ، به نسبت کشورهاي پيشرفته فاصله بسياري دارد .طبيعي است که دغدغه مسئولين ذيربط هم بسيار است ودر اين راستا به فکر چاره انديشي ميباشند. . بطوريکه کنفرانس ها و همايشها و نمايشگاه هاي متفاوت و متنوعي در اين راستا بصورت سالانه در داخل و خارج از کشور برگزار و هزينه هاي کلاني نيز در بر دارد. ما معتقديم که هر تکنولوژي که نتواند در قيمت و سرعت و کيفيت و ....موارد ديگري که بعنوان مزاياي برتر در سايت توضيح داده شده است با رقباي خود در بازار، رقابت ننمايد، موفقيت دراز مدت و مستدام نخواهد داشت و نهايتآ از گردونه فعاليت خارج خواهد شد، کما اينکه در طول چند سال اخير اتفاقات نا ميموني رخ داد و تکنولوژيهاي متعدد و متنوعي وارد چرخه توليد مسکن شدند و پس از چند صباحي با ضرر و زيان حذف گرديدند. ما با ارائه تکنولوژي خود موفق به اخذ کليه مجوزهاي قانوني ايران و اروپا و بومي سازي آن و کادر سازي و اجراي چند پايلوت کاري و توليد آزمايشي تکنولوژي (پنلهاي آلومينيومي مدولار) و کليه قطعات جانبي آن و حذف کليه هزينه هاي ارزي و در نهايت قيمت تمام شده گرديده ايم و به نتيجه بسيار مطلوبي دست يازيده ، بطوريکه قريب به 10 سال است که در بازار رقابت مسکن دوام آورده ايم.
    هدف گروه يورو استار توليد انبوه تکنولوژي و اعطاي نمايندگي به کليه استانهاي کشور و هم چنين خارج از کشور براي جذب سرمايه ارزي و ... ميباشد .قيمت تمام شده ، سرعت و کيفيت (سازه منحصر به فرد بدون آوار)  گروه يورو استار تجربه موفق آن ميباشد که اميدواريم مسئولين ذيربط و همکاران فعال در صنعت ساختمان ، با اهتمام و دلسوزي و حمايت خود ، در جهت توسعه بيشتر ما را حمايت بفرمايند. با تشکر فراوان از بازديد شما. 
    رئيس هيئت مديره و مدير عامل
    علي نکونام