شرکت نرم افزاری بهپردازان 1. ((چشم اندازگروه))
  گروه يورو استار افتخار دارد که تسهيلاتي فني و اجرائي براي سرمايه گذاران وسازندگان و در نهايت مصرف کنندگان ساختمان فراهم نمايد که:
  * پروژه از زمان آماده سازي زمين تا تحويل کليد  (پايان )ظرف يکسال مالي به اتمام برسد.
  *قيمت تمام شده براي سرمايه گذار30% کمتر از قيمت روش سنتي و صنعتي موجود  اجرا ميگردد.
  *قيمت تمام شده براي مصرف کننده (خريدار نهائي ) 60% کمتر از قيمت روش سنتي ميباشد ، زيرا هزينه تورم بازار و سرمايه گذار و تعديل قيمتها را شامل نمي شود.
  *پس از تحقق اين امر ظرف مدت کوتاهي ساختمان به کالاي مصرفي تبديل خواهد شد .
  *با فرهنگ سازي در استفاده از واحدهاي کوچک ، با مشارکت بانک بدون نياز به آورده متقاضي و صرفآ با تسهيلات بانکي ، متقاضي مسکن بتواند بدون آورده نقدينگي ، داراي مسکن شود. چنانچه ما بتوانيم هزينه هاي تعمير ، نگهداري و شارژ يکواحد از يکطرف و صرفه جوئي انرژي و ... را از طرف ديگر به شهروندان توجيه و تفهيم نمائيم ، مجاب خواهند شد که با واحد کوچکتري بسنده نمايند.
  * سازه 100% بتن مسلح باکس پيوسته و بدون آوار امنيت خاطر خانواده و مصرف کننده را در استفاده از سازه حاصل از تکنولوژي گروه يورو استار ، در مقابل زلزله بدنبال دارد که يکي از افتخارات منحصر به فرد ماست و در کشور ايران عزيز که تقريبآ تمامي آن بر روي گسل قرار دارد بي نظير و ضروري ميباشد.
  * عمر مفيد سازه طبق استانداردهاي جهاني 150 سال و به بالا ميباشد که به نوع خود سرمايه گذاري براي نسلهاي بعدي به شمار مي آيد و سرمايه گذاري در صنعت ساختمان به سرمايه ملي تبديل ميگردد.
  *قانوني شدن براي دست اندر کاران سرمايه گذاران و سازندگان مسکن و استفاده آنان به روش صنعتي نوين تکنولوژي يورو استار .
  *خانه دار نمودن نسلهاي جوان و ترغيب آنان به تشکيل خانواده اي گرم و پويا و بالنده،  ازچشم اندازها و اميد و آمال گروه ميباشد. باميد آنروز!!!ان شا الله
  با تشکر فراوان و سپاس از بازديد شما
  رئيس هيئت مديره و مدير عامل
  علي نکونام