شرکت نرم افزاری بهپردازان  1. شرکت يورو استار در نظر دارد بخشي از کارهاي نازک کاري پروژه 300 واحدي خود را از طريق مناقصه به شرکتها و يا افراد واجد شرليط واگذار نمايد.متقاضيان ميتوانند براي کسب اطلاعات بيشتر با آدرس ايميل ذيل مکاتبه فرمايندو
    با تشکر فراوان
    مديريت سايت
    eurostargroups@hotmail.com