شرکت نرم افزاری بهپردازان


بازگشت

تاریخ درج : 7/2/1396
موضوع : افتتاحيه دومين هفته معماري اسپانيا
خلاصه :
معماري اسپانيا

کنفرانس دومين هفته معماري اسپانيادر ايران تو سط سفارت اسپانيا در ايران افتتاح ميگردد و سخنرانان کنفرانس آقايان  خوزه کارلوس پالاسيوس و انريکه آلوارز سالا از مهندسين آرشيتکت اسپانيائي ميباشند . اين کنفرانس در تاريخ 14.02.1396 از ساعت 15 الي 18 ميباشد.