شرکت نرم افزاری بهپردازان


بازگشت

تاریخ درج : 7/10/1396
موضوع : زلزله کرمانشاه ايران را لرزاند
خلاصه :
تجهيز کارگاه و شروع عمليات اجرائي در شهر سر پل ذهاب

با توافق قيمابين بنياد شهيد انقلاب اسلامي و شرکت يورو استار مقرر گرديد 30 واحد مسکوني براي جانبازان بالاي 70% ساخته شود.