خط تولید رنگ صنعتی

خط تولید رنگ صنعتی

پروفيل آلومينيوم
سال تاسیس 2008
در واقع سازه یورو استار صدرصد بتن مقاوم بصورت یک باکس آماده شده و ضمنآ نمای ساختمان توسط یک رنگ صنعتی پرامیر و زیبا میشود . مواد مصرفی میبایستی استاندارد بسیار بالا بوده که نه تنها بسیار زیبا بوده بلکه دارای طول عمر طولانی نیز میباشد. بنابراین شرکت یورو استار تصمیم به تولید رنگهای مورد نیازپروژه های خودش را نموده است .